nieuwbouw 400x400

Bij de start al nadenken over veiligheid

Equilox begeleidt woningcorporaties en bouwbedrijven die nieuwe woningen opleveren. Wij adviseren over hang- en sluitwerk en sloten. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is daarbij ons uitgangspunt. Goede sloten en hang- en sluitwerk helpen woninginbraken te voorkomen. Maar ook andere vormen van criminaliteit nemen af, bijvoorbeeld overlast en vandalisme. Onze experts kennen alle mogelijkheden en weten wat er te koop is. Zij delen die kennis graag met u.