iloq toegang met programmeerbare sleutel

Als vereniging van eigenaren zorgt u voor het onderhoud en het beheer van het wooncomplex. U bent ook verantwoordelijk voor gemeenschappelijke ruimten in het gebouw en de toegang tot die ruimten. In de meeste VvE’s zijn er tientallen sloten. Iedere voordeur heeft zijn eigen slot, en de gemeenschappelijke toegangsdeuren en de deuren naar de technische ruimtes hebben sloten. Weet u waar alle sleutels zijn? Goed sleutelbeheer is essentieel.

Sloten met een certificaat

Wij adviseren VvE’s om in ieder geval cilindersloten met een certificaat te nemen. Dan kunnen alleen sleutels bijgemaakt worden op vertoon van een speciaal pasje, het certificaat. Daarnaast is het belangrijk dat u als VvE weet hoeveel sleutels er in omloop zijn en wie er een sleutel in zijn of haar zak heeft. Registreer dus wanneer er een sleutel wordt uitgeleend, bijvoorbeeld aan een onderhoudsbedrijf of mensen die gebruik maken van de algemene ruimtes.

iLOQ: een nieuwe generatie sluitsystemen

Waarschijnlijk heeft u al nagedacht over sloten en sleutels en heeft u gecertificeerde sloten en iets van een sleutelplan. Maar het kan altijd slimmer, beter en eenvoudiger. Mocht uw VvE overwegen om binnenkort sleutels en sloten te vervangen, bijvoorbeeld om het gebouw beter bestand te maken tegen inbrekers, dan adviseren wij u om ook eens te kijken naar een nieuw systeem: iLOQ.

Voordelen van iLoq sleutel

iLOQ heeft een aantal voordelen boven andere systemen.

• Alle cilinders in het systeem zijn te programmeren. Toegangsrechten beheer je decentraal met de iLOQ Manager software. Alle gebruikers hebben toegang tot actuele informatie over sleutels, cilinders en toegangsrechten.

• Het systeem is buitengewoon veilig. Als een gebruiker zijn sleutel kwijt is, kan die sleutel eenvoudig uit het systeem worden verwijderd. De vinder kan er dan niet het gebouw mee in.

• Het systeem wekt zelf energie op door de wrijving van de sleutel in het slot. Daardoor is er geen batterij in de sleutel of bekabeling naar de cilinders nodig.

• De iLOQ-cilinders zijn uitwisselbaar met standaard cilinders. Het is niet nodig om de deur aan te passen. Bij renovatie kunnen de cilinders tijdens de bouw geïnstalleerd worden. Na de oplevering worden ze simpel opnieuw geprogrammeerd en aangepast aan de gebruikers.

Meer weten over iLOQ?

Wilt u meer weten over iLOQ of andere toegangssystemen? Wij informeren u graag. Indien gewenst kan een van onze experts een presentatie verzorgen en vragen beantwoorden tijdens een vergadering van uw VvE.